Program z menu

Zawartość wewnątrz

@echo off
color a
title Menu
echo Witaj!
cls
:menu
echo Wybierz numer:
echo.
echo 1 - Kalkulator
echo 2 - Pasjans
echo 3 - Notatnik
echo X - Wyjscie
echo.
set/p "menu=>"
if %menu%==1 goto kalkulator
if %menu%==2 goto pasjans
if %menu%==3 goto notatnik
if %menu%==x goto exit
cls
goto wrong
:Kalkulator
cls
echo Gotowe!
calc
pause
cls
goto menu
:pasjans
cls
sol
echo Gotowe!
pause
cls
goto menu
:notatnik
cls
echo Gotowe!
notepad
pause
cls
goto menu
:wrong
echo Zly kod
pause
cls
goto menu
:exit
echo Bye!
pause
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments